MATEŘSKÁ ŠKOLA PODĚBRADY

Rekonstrukce Mateřské školy v Poděbradech. Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, tj. zateplení fasády, výměna otvorových výplní a zateplení střech a podlah na terénu. Součástí rekonstrukce byla také vestavba do půdního prostoru, kde nově vzniklo zázemí pro zaměstnance se šatnou, kuchyňkou, zasedací místností a toaletou. Nově zde byly navrženy také kanceláře pro vedení.

Foto stávající stav