PROJEKČNÍ ČINNOST

Zpracovávám projektové dokumentace ve všech stupních a na všechny typy staveb, včetně inženýrské činnosti k získání potřebných povolení a vyjádření dotčených úřadů.

Právě při realizaci stavebního záměru je nejdůležitější částí příprava. Precizní zpracování dokumentace je podkladem pro úspěšnou realizaci každého stavebního záměru. Navíc působí preventivně před četnými spory se stavebními firmami a výrazně může předejít finančním ztrátám při samotné realizaci.


NABÍDKA SLUŽEB:

  • posouzení stavebního záměru a stavebního pozemku
  • architektonické, zastavovací a objemové studie, studie proveditelnosti
  • projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)
  • projektová dokumentace pro ohlášení stavby (DOS) 
  • projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
  • projektová dokumentace pro provedení stavby (DPPS)
  • dokumentace skutečného provedení stavby
  • pasport stávajícího objektu
  • rozpočet a výkazy výměr