VILA BRNO - KOMÍN

Projekt rodinné vily ve svažitém terénu v městské části Brno - Komín. Objekt s jedním částečně zapuštěným podzemním podlažím a dvěma nadzemními. Architektonická studie zpracována firmou KYZLINK ARCHITECTS. Na jejím základě byla následně vypracována projektová dokumentace pro společné DUR + DSP. Na přání investora byla dokumentace včetně návrhu vnitřních rozvodů a jejich koordinace. Předpokládaná realizace 2019.