RD NÁSEDLOVICE

Rodinný dům v Násedlovicích je navržen na rovinné koncové parcele stávající zástavby. Návrh je pro čtyřčlennou rodinu. Studie byla zpracována Ing. arch. Janem Sancesem. Následně vytvořena dokumentace pro společné DUR+DSP.  

Stavba započata na podzim 2018.