BYTOVÝ KOMPLEX ČELADNÁ

Projekt řeší zastavění celého řešeného území. Jedná se o 4 stavby bytového charakteru se třemi nadzemními podlažími a jeden objekt, který je z části navržen jako bytový a s části jako administrativní. V rámci plochy je navrženo umístění místní komunikace včetně parkovacích stání, pěší komunikace a ploch veřejné i soukromé zeleně. Architektonická studie zpracována firmou KYZLINK ARCHITECTS.

Jednalo se o dokumentaci pro umístění stavby DUR. Dokumentace byla dokončena v březnu 2018.