BUSINESS PARK PRAHA 

Projekt řeší parkové úpravy v rámci stávajícího parku obklopeného administrativními budovami. Jedná se o úpravu travnaté plochy, vysázení nových nízkých a popínavých rostlin a umístění nového parkového vybavení. V rámci navržených změn je také nové označení jednotlivých vstupů do objektů, osazení vstupního portálu před vstupem do budovy A ze strany přilehlé komunikace a změna opláštění reklamního pylonu. Architektonická studie zpracována firmou KYZLINK ARCHITECTS.

Jednalo se o dokumentaci pro provedení stavby DPS. Realizace dokončena v létě 2018.